Castanyer

Noms comuns:

  • Català: Castanyer
  • Castellà: Castaño
  • Anglès: Chestnut; Sweet chestnut; Sànish chestnut
  • Francès: Châtaignier; Châtaignier commun

 

Aspecte de la fusta

Duramen clarament diferenciat de l'albeca, que ocupa només els cinc o set darrers anells de creixement. Duramen de color semblant a la palla daurada i albeca més blanquinosa. Anells clarament visibles. Gra mitjà i una mica bast. Fibra recta encara que pot estar lleugerament ondulada. Vasos de gran diàmetre i distribució flamejada encara que no tant vistosos com en el roure.

 

 

 

Distribució

Concentrat sobretot a les comarques de la Selva i Osona, és abundant també al Vallès Oriental, Maresme i muntanyes de Prades. Es troben exemplars des del nivell del mar fins ben superats el miler de metres, tot i que preeminentment habita entre els 600 i els 1000m d'altitud.

 

Propietats bàsiques

Densitat 12% (Densitat anhidra)

587 (545) kg/m3 Semipesada

Contracció volumètrica 8,7% Mitjana
Coeficient de contracció volumètrica 0,396% Mitjanament nerviosa
Higroscopicitat 0,0035 kg/m3 Normal
Duresa 3,8 mm-1 Mitjana
Resistència a compressió axial 532,7 kg/cm2 Alta
Resistència a flexió estàtica 1020 kg/cm2 Baixa
Resistència a tracció perpendicular 27,06 kg/cm2 Mitjana
CO2 emmagatzemat 1,78g CO2/g de fusta

 

 

 

Durabilitat i impregnabilitat

Durable vers fongs, mitjanament durable contra termites, duramen resistent a l'atac d'anòbids encara que l'albeca n'és sensible, com també és sensible a Hesperophanes. Duramen no impregnable i albeca fàcil d'impregnar. Petita proporció d'albeca.

Assecat

Assecat delicat. Presenta distribució irregular de la humitat dins les peces i notable tendència a clivellar-se quan el gradient d'humitat dins la fusta és important. Es recomana un assecat previ perllongat a l'aire lliure abans de l'entrada a l'assecador.

Processat i acabat

Es treballa bé en verd però presenta tendència a embossar les serres. Bona aptitud per al mecanitzat, se'n pot obtenir productes de torneria i xapa a la plana de qualitat per a revestiments. Flexible i elàstica permet utilitzar els tanys de quatre o conc anys en cistelleria. EL clavat i el cargolat no presenten problemes. S'encola bé en treballs de fusteria no estructural. Accepta bé les tincions a civellar-se.

Aplicacions

Aspres, Boteria, Fusta estructural, Fusta laminada encolada, Fusteria, Mobiliari, Pals, Paviments, Tancaments, Tauler enllistonat
Castanya de Viladrau


Castanya de Viladrau   © 2019   Avís legal   Crèdits
Contacte Express
Envia'ns la teva comanda

NOM*
TELÈFON*
EMAIL*
Nº PERSONES
DETALL*
Carretera de les afores, s/n
17406 Masvidal, Viladrau - Girona

info@castanyadeviladrau.cat

Tel. 938 848 395 / 608 13 11 99

Obert tots els dies de 8:00 a 14:00


Calidad