Castanyer

Noms comuns:

  • Català: Castanyer
  • Castellà: Castaño
  • Anglès: Chestnut; Sweet chestnut; Sànish chestnut
  • Francès: Châtaignier; Châtaignier commun

 

Aspecte de la fusta

Duramen clarament diferenciat de l'albeca, que ocupa només els cinc o set darrers anells de creixement. Duramen de color semblant a la palla daurada i albeca més blanquinosa. Anells clarament visibles. Gra mitjà i una mica bast. Fibra recta encara que pot estar lleugerament ondulada. Vasos de gran diàmetre i distribució flamejada encara que no tant vistosos com en el roure.

 

 

 

Distribució

Concentrat sobretot a les comarques de la Selva i Osona, és abundant també al Vallès Oriental, Maresme i muntanyes de Prades. Es troben exemplars des del nivell del mar fins ben superats el miler de metres, tot i que preeminentment habita entre els 600 i els 1000m d'altitud.

 

Propietats bàsiques

Densitat 12% (Densitat anhidra)

587 (545) kg/m3 Semipesada

Contracció volumètrica 8,7% Mitjana
Coeficient de contracció volumètrica 0,396% Mitjanament nerviosa
Higroscopicitat 0,0035 kg/m3 Normal
Duresa 3,8 mm-1 Mitjana
Resistència a compressió axial 532,7 kg/cm2 Alta
Resistència a flexió estàtica 1020 kg/cm2 Baixa
Resistència a tracció perpendicular 27,06 kg/cm2 Mitjana
CO2 emmagatzemat 1,78g CO2/g de fusta

 

 

 

Durabilitat i impregnabilitat

Durable vers fongs, mitjanament durable contra termites, duramen resistent a l'atac d'anòbids encara que l'albeca n'és sensible, com també és sensible a Hesperophanes. Duramen no impregnable i albeca fàcil d'impregnar. Petita proporció d'albeca.

Assecat

Assecat delicat. Presenta distribució irregular de la humitat dins les peces i notable tendència a clivellar-se quan el gradient d'humitat dins la fusta és important. Es recomana un assecat previ perllongat a l'aire lliure abans de l'entrada a l'assecador.

Processat i acabat

Es treballa bé en verd però presenta tendència a embossar les serres. Bona aptitud per al mecanitzat, se'n pot obtenir productes de torneria i xapa a la plana de qualitat per a revestiments. Flexible i elàstica permet utilitzar els tanys de quatre o conc anys en cistelleria. EL clavat i el cargolat no presenten problemes. S'encola bé en treballs de fusteria no estructural. Accepta bé les tincions a civellar-se.

Aplicacions

Aspres, Boteria, Fusta estructural, Fusta laminada encolada, Fusteria, Mobiliari, Pals, Paviments, Tancaments, Tauler enllistonat

Castanyers centenaris

Els Castanyers centenaris que hem recuperat de les finques del Parc Natural Reserva de la Biosfera que estaven pràcticament morts i actualment estan en molt bon estat de salut

 

 

 

Castanya de Viladrau


Castanya de Viladrau   © 2020

Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies
Contacte Express
Envia'ns la teva comanda

NOM*
TELÈFON*
EMAIL*
Nº PERSONES
DETALL*
Carretera de les afores, s/n
17406 Masvidal, Viladrau - Girona

info@castanyadeviladrau.cat

Tel. 938 848 395 / 608 13 11 99

Obert tots els dies de 8:00 a 14:00


Calidad