Política de Privacitat

Termes i condicions

 

Les presents Condicions Generals d'Ús i de la Contractació (d'ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l'accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant

el nom de domini http://www.castanyadeviladrau.cat i els seus subdominis (d'ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de

productes i/o serveis a través d'aquest. El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari del Lloc web (d'ara endavant, “el “Usuari”) i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions Generals, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

Que ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.

Que és major d'edat d'acord amb la normativa vigent en el seu lloc de residència, en cas contrari el menor haurà de comptar amb l'autorització dels seus representants legals.

Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per a això.

Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L'Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden sofrir modificacions.

El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

La modificació d'aquestes Condicions Generals no afectarà els béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

En cas que Castanya de Viladrau, S.C.P. encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, totes dues parts reconeixen com a única versió vàlida d'aquestes condicions a cada moment aquella que consti en la base de dades del tercer de confiança.