Facebook
  • Entrar
  • Registrar-se
  • Wishlist
  • Cistella de compra
· Entrar · Registrar-se · Llista de desitjos (0) · Cistella de compra 0
Inici Devolució d'una comanda.

Devolució d'una comanda.

 

En cas que un o diversos productes arribessin deteriorats a conseqüència del transport, serà necessari que el destinatari el faci constar per escrit en l'albarà de lliurament que li lliurarà el transportista en el moment de rebre l'enviament, acompanyat de la seva signatura i una fotografia del producte.

Després, serà necessari que ho comuniqui Castanya de Viladrau, S.C.P., per escrit, en un termini màxim de set dies hàbils des de la data de recepció, explicant els fets amb detall. És necessari que el destinatari conservi el/els producte/s deteriorat/s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol manipulació, alteració o ús.

Una vegada realitzades les gestions i comprovacions oportunes, i dins d'un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, Castanya de Viladrau, S.C.P. reemborsarà els diners dels productes deteriorats mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra. Una vegada realitzat el reemborsament dels diners, Castanya de Viladrau, S.C.P. es reserva el dret a reclamar els productes deteriorats (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si els productes rebuts difereixen de la comanda original, serà necessari que el client el comuniqui per escrit a Castanya de Viladrau, S.C.P. , en un termini màxim de set dies hàbils des de la data de recepció adjuntan una fotografia del producte. El destinatari haurà de guardar el/els producte/s objecte de reclamació sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. Una vegada fetes les gestions i comprovacions oportunes, i dins d'un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, Castanya de Viladrau, S.C.P. reemborsarà els diners dels productes erronis mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra. Una vegada realitzat el reemborsament dels diners, Castanya de Viladrau, S.C.P. es reserva el dret a reclamar els productes erronis (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si per alguna raó diferent de les anteriors, el client decideix retornar algun producte, menys els productes considerats especials (productes que per la seva naturalesa, estacionals, frescos o caducitat reduïda), disposarà de catorce dies hàbils

des de la data de recepció de l'enviament. Serà necessari que el client el comuniqui prèviament a Castanya de Viladrau, S.C.P. , per escrit, dins del termini indicat adjuntan una fotografia del producte. El destinatari haurà de guardar el/els producte/s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. El client haurà de retornar est/els producte/s en perfectes condicions, anant al seu càrrec tant les despeses del primer enviament com les de la devolució (que haurà de gestionar directament), així com també les despeses duaneres, si n'hi hagués. Una vegada rebut i fetes les comprovacions oportunes, Castanya de Viladrau, S.C.P. reemborsarà el seu import mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra, dins del termini màxim de trenta dies des de la data de recepció del/els producte/s en les seves instal·lacions.

Les comandes han de ser retornats a la següent adreça:

Titular: Castanya de Viladrau, S.C.P.

Domicili: Ctra. de les Afores, s/n 17406-Viladrau

E-mail: info@castanyadeviladrau.cat

Telèfon: 938848395

Queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en què per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complets i / o en perfecte estat.

Tornar